Ar Mark Sign teikia kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugą?

Mark Sign suteikia galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus bei įrankius juos valdyti, tačiau neteikia kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato kūrimo ar išdavimo paslaugų.

Visas DUK