Kas yra kvalifikuotas elektroninis parašas?

Kvalifikuotas parašas, tai toks parašas, kuriam yra keliami aukščiausi saugumo reikalavimai.

Pagal Europos Sąjungos eIDAS reglamento 26 straipsnį, pažangusis elektroninis parašas turi atitikti toliau išvardytus reikalavimus:

Kvalifikuotas elektroninis parašas Europos Sąjungoje turi tokią pat juridinę teisę kaip parašas pasirašytas ranka.

Visas DUK