Kas yra kvalifikuotas parašas?

Europos Sąjunga pagal elektroninių parašų direktyvą apibrėžia, kad elektroninis parašas plačiąja prasme yra laikomas, pavyzdžiui, elektroniniame laiške užrašytas vardas ar pavardė.

Kvalifikuotas parašas, tai toks parašas, kuriam yra keliami didesni saugumo reikalavimai.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, sutrumpintai eIDAS reglamento 26 straipsnį, pažangusis elektroninis parašas turi atitikti toliau išvardytus reikalavimus:

Kvalifikuotas elektroninis parašas Europos Sąjungoje turi tokią pat juridinę teisę kaip parašas pasirašytas ranka.

Visas DUK