Aplinkos apsaugos politika

Ši Aplinkos apsaugos politika paskutinį kartą buvo peržiūrėta nuo 2024 m. sausio 24 d. 

UAB „MARK ID“ veiklos politika aplinkos apsaugos srityje:   

  • mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai; 
  • vykdyti taršos bei avarijų prevenciją; 
  • laikytis taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų bei prisiimtų įsipareigojimų.  

Siekdama savo veiklos tikslų, UAB „MARK ID“ įsipareigoja: 

  • planuoti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti;  
  • nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą;   
  • šios politikos įgyvendinimui numatyti gerinimo tikslus bei skirti reikiamus išteklius;  
  • į aplinkos apsaugos politikos vykdymą įtraukti darbuotojus, tiekėjus bei rangovus.