Informacijos saugumo politika

Ši Informacijos saugumo politika paskutinį kartą buvo peržiūrėta ir galioja nuo 2023 m. gegužės 19 d.

Informacijos saugumas yra itin svarbus Mark ID – patikimam elektroninio identifikavimo, pinigų plovimo prevencijos (AML) patikros ir stebėsenos, elektroninio dokumentų pasirašymo, tikrinimo paslaugų ir elektroninio tapatybės nustatymo sprendimų tiekėjui.

Mark ID įsipareigoja:

  • užtikrinti reikiamą informacijos saugumo lygį;
  • tenkinti teisės aktų ir sutarčių reikalavimus;
  • nuolat tobulinti informacijos saugumo valdymo sistemą.

Mark ID iškelia šiuos informacijos saugumo tikslus:

  • užtikrinti teisės aktų ir sutarčių reikalavimų laikymąsi;
  • valdyti rizikas pagal verslo galimybes.

Kartą per metus vadovybė nustato išmatuojamus tikslus, kad užtikrintų informacijos saugumo tikslų pasiekimą.