Kaip pasirašyti prašymus dėl atostogų su Mark Sign? 

2024-05-21

Kas geriau nuveja mintis apie kasdienius rūpesčius, jei ne ilgai lauktų atostogų planavimas? Pateikiame detalią instrukciją, atsakančią į klausimą „kaip pasirašyti prašymus dėl atostogų su Mark Sign?“. Juk galvodami apie atostogas norime daugiau laiko skirti lankytinų vietų sąrašo sudarymui, o ne formalumams.

Kokie yra konkretūs žingsniai, kurių darbuotojas turėtų imtis, pasirašant prašymą dėl atostogų Mark Sign platformoje?

Tarkime, klientų aptarnavimo specialistė Rūta nori įmonės direktoriui Tomui pateikti prašymą išleisti atostogų.

Parašomas prašymas dėl atostogų

Rūta suformuoja prašymą dėl atostogų, nurodydama pagrindinę informaciją, atostogų tipą bei laikotarpį, kuriuo jai reikalingos atostogos.

Prašymas dėl atostogų įkeliamas į Mark Sign platformą

Rūta prisijungia prie Mark Sign platformos. Skiltyje „Dokumentai“ spusteli mygtuką „Įkelti dokumentą“, pasirenka keliamo failo formatą ir įkelia failą.

Pastaba: Jei darbuotoja vis dar neturi Mark Sign paskyros, užsiregistruoti gali čia.

Dokumentui priskiriami kontaktai 

Rūta peržiūri skiltį „Informacija“ bei išsirenka, kurioje vietoje atsivaizduos parašas (skiltis „Parašai“).

Tuomet darbuotoja spusteli apačioje kairėje esantį mygtuką „Pradėti pasirašymą“ ir pereina prie skilties „Nariai“. Spustelėjusi „Pridėti naujų narių“, Rūta prideda reikiamus kontaktus, įskaitant įmonės direktorių Tomą ir administratorę Agnę.

Kontaktus Mark Sign platformoje galima pridėti trimis skirtingais būdais: kai sugeneruojama pasirašymo nuoroda ir ja pasidalijama, kai kontaktai pakviečiami arba iš esamos adresų knygos, arba el. paštu.

Pasirenkamos parašo paskirtys

Pridėjusi reikiamus kontaktus, Rūta prie kiekvieno iš jų prideda vieną iš šešių galimų parašų paskirčių. Mark Sign platformoje yra galimos tokios parašo paskirtys: 

  1. Parašas – kvalifikuotas elektroninis parašas. 
  1. Kopijos tikrumo patvirtinimas – kvalifikuotas patvirtinimas, kad dokumento kopija yra tikra.  
  1. Supažindinimas – kvalifikuotas patvirtinimas, kad asmuo susipažino su dokumentu ir jo turiniu. 
  1. Vizavimas – kvalifikuotas patvirtinimas, kad asmuo, susipažino su dokumentu ir patvirtino jo turinį.  
  1. Peržiūra – asmeniui suteikiama prieiga prie dokumento su galimybe jį peržiūrėti ar atsisiųsti. Pasirinkus šią parašo paskirtį, el. dokumento pasirašyti nereikia. 
  1. Vidinis dokumento patvirtinimas – asmeniui suteikiama teisė patvirtinti arba atmesti dokumentą nededant kvalifikuoto el. parašo. 

Rūtos atveju, direktoriui Tomui priskiriama paskirtis „Parašas“, o administratorei, tenorinčiai gauti prieigą prie dokumento – „Peržiūra“.

Įgalinamos kitos platformos funkcijos (prieinama nuo plano „Profesionalui“)

Rūta gali:

  • Nustatyti dokumentų pasirašymo eiliškumą skiltyje „Nariai“: pirmiausia pasirašo direktorius Tomas, o jam pasirašius, dokumentas peržiūrai nukeliauja administratorei Agnei.
  • Skiltyje „Papildomos funkcijos“ nurodyti dokumento pasirašymo terminą ir nustatyti priminimus direktoriui el. paštu arba SMS žinute (pastarasis priminimas prieinamas nuo plano „Lankstus“).
  • Skiltyje „Komentarai“ palikti pastabas, susijusias su įkeltu prašymu dėl atostogų.
Užbaigiamas pasirašymas

Rūta spusteli „Pasirašyti dokumentą“ ir užbaigia atostogų prašymo pasirašymo procesą iš savo pusės.

Viskas! Darbuotojai, įveiklinusiai Mark Sign platformą, telieka sulaukti, kada dokumentas bus pilnai pasirašytas ir planuotis artėjančias atostogas.

Dalinkis:

Linkedin Facebook