VŽ: „Mark ID“ vadovas M. Stonkus: apie rinką, kurioje negali „feilinti“

2022-07-27

UAB „Mark ID“ 2019 m., galima sakyti, gimė iš poreikio. Į ją dar pirminėje (angl. „seed“) stadijojeinvestavusi „Era Capital“ valdo daug verslų, vienaip ar kitaip susijusių su fi nansinėmis rinkomis, –jiems reikėjo identifi kacijos, „know-your-customer“ (KYC, liet. pažink klientą) sprendimų.

Sprendimą sukūrus sau, nuspręsta, kad jį galima parduoti ir kitiems.

Marius Stonkus, „Mark ID“ vadovas, sako, kad šiuo metu bendrovė laikosi ant trijų pagrindinių ramsčių.
Visų pirma, bendrovė tiekia kvalifi kuoto e. parašo sprendimus. Kita įmonės verslo „koja“ – KYC sprendimai, jųidentifi kacija, patikrinimas pinigų plovimo prevencijos (angl. anti-money laundering, AML) duomenų bazėse

Trečioji dalis – kvalifi kuotu e. parašu grįsti identifi kavimo sprendimai, pavyzdžiui, saugus prisijungimas prie sistemų,amžiaus nustatymas, supaprastinta identifi kacija.
„Turime klientų, kurie taip klientui netgi atrakina viešbučio kambarį. Atvyksti, viešbučio registratūros nėra, bet jie nori būtitikri, kad tikrai tu atvažiavai“, – VŽ sako M. Stonkus.

Atsirado konkurencija

Dėl pandemijos ribojimų 2020 m. kvalifi kuoto e. parašo naudojimas smarkiai šovė aukštyn – Ryšių reguliavimo tarnybosduomenimis (RRT), procentas gyventojų, naudojančių kvalifi kuotą e. parašą, paaugo nuo 23% 2019 m. pabaigoje iki 35%2020-ųjų pabaigoje.


Tiesa, pernai e. parašo sprendimų tiekėjai pajuto tam tikrą sulėtėjimą. Ribojimus laisvinant ir žmonėms grįžtant į biurus,naudotojų skaičius sumažėjo iki 29% 2021 m. pabaigoje (žr. infogramą žemiau).


„Įdomu yra tai, kad tie, kurie naudojasi, tą daro intensyviau. Tai reiškia, kad vieną kartą pabandęs, niekada neatsisakai. Bettų, kurie labiau buvo priversti naudotis, šioks toks nubyrėjimas buvo“, – apie kvalifi kuoto e. parašo naudotojų sumažėjimą 2021 m. pasakojo M. Stonkus.


„Mark ID“ dokumentų pasirašymo kvalifi kuotu e. parašo rinkoje veikia ganėtinai neseniai, nuo praėjusių metų spalio. Iki tol Lietuvoje buvo vos du tokie sprendimai – Registrų centro kuriamas „GoSign“, teikiantis bazinį funkcionalumą, irmokamas „Dokobit“.

Daugiau skaitykite portale Verslo žinios

Dalinkis:

Linkedin Facebook