Privatumo politika

Ši privatumo politika apibrėžia, kokia informacija apie jus yra renkama ir naudojama ir kokia informacija dalijamasi su trečiosiomis šalimis. Mūsų tikslas ir prioritetas yra apsaugoti jūsų asmens duomenų privatumą ir vientisumą.

Šioje privatumo politikoje pateikiama pagrindinė informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai prisijungiate prie Mark ID, UAB (toliau – Mark ID) Portalo https://marksign.lt ir/ar naudojatės esančia vartotojo paskyra, ketinate naudotis (arba jau naudojatės) mūsų paslaugomis.

I. Sąvokos

Bendrovė – Mark ID, UAB, juridinio asmens kodas 305098955, adresas Žygio g. 97A, Vilnius LT-08236, elektroninio pašto adresas info@markid.lt, interneto svetainė https://www.markid.eu/.

Portalas/svetainė – interneto portalas adresu marksign.lt.

Portalo administratorius –Mark ID, UAB, juridinio asmens kodas 305098955, buveinės adresas Žygio g. 97A, Vilnius LT-08236.

Vartotojas – svetaine besinaudojantis fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs ir pateikęs savo asmens duomenis, arba pateikęs savo duomenis be registracijos.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Įrenginys – kompiuteris, telefonas, planšetė, ar kitas įrenginys, kuriuo naudojantis yra lankomasi Portale/Svetainėje ir/ar naudojamasi Portale/Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būtin audojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Naršyklė – programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame įrenginyje.

Paskyra – Vartotojo prisijungimais paremta nuoroda Portale, kurią Vartotojas gauna, prisijungdamas su savo identifikaciniais (prisijungimo) duomenimis.

Identifikaciniai duomenys arba Prisijungimo duomenys – Vartotojo identifikaciniai duomenys perduodami per trečiąsias šalis – SMART ID, UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2” ir UAB „Teledema“.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriam numatytos Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams.

Slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, įkeliami į Vartotojo naudojamą įrenginį, Vartotojui besilankant Portale, kurių pagalba Portalas atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash cookies, Web beacons) naudojimą.

II. Bendrosios nuostatos

Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Vartotojų veiksmams, kuriuos galite atlikti Portale, įskaitant(bet neapsiribojant) prisijungimą prie Portalo, dokumentų įkėlimą, patikrinimą, pasirašymą, pervadinimą, atsisiuntimą, kvietimą kitus asmenis pasirašyti dokumentus ir dokumentųištrynimą.

Jums suteikiama galimybė Portale susipažinti su Privatumo politikos sąlygomis bet kuriuo metu – tiek lankantis Portale, prisijungimo prie Paskyros metu, tiek po jo.

Vartotojų pateikiamus Asmens duomenis tvarko Bendrovė. Asmens duomenys be Vartotojo sutikimo neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

III. Bendrovės andministruojamos paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Bendrovė valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje LinkedIn. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Bendrovės paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Linkedin socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją. Todėl, Bendrovė rekomenduoja perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus.

Daugiau informacijos apie Linkedin privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Bendrovė, kaip socialinio tinklo paskyros administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali daryti įtakos tam, kokią informaciją apie duomenų subjektą rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui duomenų subjektui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyrose ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje. Paprastai socialinio tinklo valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau duomenų subjektui naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle, stebint įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie duomenų subjektą. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

IV. Slapukai

Mark ID svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie saugomi kompiuterio sistemoje per interneto naršyklę. Naudodami slapukus, šios svetainės vartotojams suteikiame patogesnes paslaugas.

Daugelyje svetainių ir serverių naudojami slapukai. Daugelyje slapukų yra vadinamasis slapuko ID. Slapuko ID yra unikalus slapuko identifikatorius. Ją sudaro simbolių eilutė, per kurią interneto puslapiai ir serveriai gali būti priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kurioje buvo saugomas slapukas. Tai leidžia aplankytiems interneto puslapiams ir serveriams atskirti atitinkamo asmens naršyklę nuo kitų interneto naršyklių, kuriose yra kitų slapukų. Konkrečią interneto naršyklę galima atpažinti ir identifikuoti pagal unikalų slapuko ID.

Naudojant slapuką, informacija ir pasiūlymai mūsų svetainėje yra optimizuoti vartotojui. Slapukai leidžia mums atpažinti mūsųs vetainės vartotojus. Šio pripažinimo tikslas – palengvinti vartotojams galimybę naudotis mūsų svetaine. Pavyzdžiui, svetainės, naudojančios slapukus, vartotojas neprivalo kaskart apsilankydamas svetainėje iš naujo įvesti savo prieigos duomenų, nes tai perima svetainė, o slapukas yra saugomas vartotojo kompiuterinėje sistemoje.

Galite bet kuriuo metu užkirsti kelią slapukų nustatymui mūsų svetainėje naudodamas tinkamą naudojamos interneto naršyklės nustatymą ir tokiu būdu visam laikui prieštarauti slapukų nustatymui. Be to, jau nustatytus slapukus galima bet kada ištrinti per interneto naršyklę ar kitas programinės įrangos programas. Tai galima padaryti naudojant įprastas interneto naršykles. Jei išjungiate slapukų nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje, ne visos mūsų interneto svetainės funkcijos gali būti visiškai naudojamos.

Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenųteisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

https://marksign.lt svetainėje naudojami šie slapukai:

PavadinimasTiekėjasPaskirtisSaugojimo terminasGrupė
hlInternetinėsvetainėNustato Duomenų subjekto pagrindinę naršymo kalbą. Šis slapukas suteikia Svetainei galimybę nustatyti Duomenų subjekto kalbą, iš karto kai jis pakartotinai apsilanko Svetainėje.1 metaiBūtinasis
_gaGoogleNaudojama Google Analytics tam, kad būtų kontroliuojamas užklausų greitis.1 dienaStatistikos
_gidGoogleUžregistruoja unikalų ID, kuris yra reikalingas sugeneruoti .statistinius duomenis kaip Duomenų subjektas naudojasi Svetaine.1 dienaStatistikos
_hjAbsoluteSessionInProgressHotJarŠis slapukas yra naudojamas suskaičiuoti kiek kartų Svetainėbuvo aplankyta skirtingų Duomenųsubjektų – tai yra atliekama suteikiant Duomenųsubjektui ID, tam, kad jis nebūtų užregistruotas du kartus.1 dienaStatistikos
_hjFirstSeenHotJarŠis slapukas yra naudojamas nustatyti ar Duomenų subjektas lankėsi Svetainėje anksčiau ar tai yra naujas lankytojas.1 dienaStatistikos
_hjidHotJarSuteikiamas unikalus ID lankymosi Svetainėje sesijai. Tai leidžia gauti duomenis apie Duomenų subjekto elgesį Svetainėje, statistikos tikslais.1 metaiStatistikos
_hjIncludedInPageviewSampleInternetinės vetainėNustato ar Duomenų subjekto navigacija turėtų būti užregistruota tam tikroje statistinėje vietoje.1 diena
_hjTLDTestHotJarRegistruoja statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį Svetainėje. Šiuos duomenis naudoja Svetainės operatorius vidaus analizei.1 sesijaStatistikos
collectGoogleNaudojama tam, kad duomenys apie Duomenų subjekto elgesį ir naudojamą įrenginį,būtų išsiunčiami Google Analytics. Taip pat Duomenų subjektas yra sekamas, naudojantis skirtingais įrenginiais, bei reklaminiais kanalais.1 sesijaStatistikos

V. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

Norėdami pasinaudoti Portale teikiamomis paslaugomis, turite užsiregistruoti (prisijungti) bei pateikti savo asmens duomenis. Registracija/prisijungimas ir duomenų pateikimas galimi dviem būdais:

Prisijungiant per SMART ID;

Prisijungiant per UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2” ir UAB „Teledema“.

Prisijungus prie Portalo ir/arba naudojantis Paskyra jūsų pateiktas Įrenginio IP adresas gali būti naudojamas Jūsų buvimo vietos nustatymui.

Asmens duomenys tvarkomi, tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams: (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus jūsų sutikimą; (iii) kai asmens duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta Mark ID taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mark ID ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Paskyroje jūsų pateiktą informaciją su asmens duomenimis saugome tol, kol naudojatės Paskyra. Asmens duomenys tvarkomi, tik esant teisėto tvarkymo kriterijui.

Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Vartotojai ir (ar) teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei pareiškiate prašymą apriboti jūsų duomenų tvarkymą, ir tokį prašymą tenkiname, surinktų asmens duomenų toliau nebetvarkome, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Privatumo politikoje nustatytais terminais.

Tais atvejais, jeigu per 1 (vienerius) metus nei karto neprisijungiate prie Paskyros, jūsų prisijungimo prie Paskyros duomenys ir Paskyroje esantys duomenys ištrinami ir toliau nesaugomi.

Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi šiame punkte nurodytais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

Užtikrinant prieigą prie Paskyros bei galimybę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis;

Siekiant užtikrinti nuolatinį Portalo tobulinimą ir vystymą;

Siekiant pasiūlyti specializuotas paslaugas;

Bendri duomenys naudojami statistikos analizei apie užsiregistravusius/prisijungusius asmenis, jų elgesį, bendrą charakteristiką, Portalo paslaugų efektyvumą ir pan.;

Portale teikiamų Paslaugų užsakymo, pirkimo operacijų inicijavimui bei vykdymui;

Diagnozuojant sutrikimus, Portalo administratorius gali naudoti IP adresus;

Kontaktinė informacija gali būti naudojama, siekiant susisiekti su jumis ir informuoti apie naujienas Portale, susijusias su siūlomomis paslaugomis bei paslaugų teikimo tvarkos pakeitimais.

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys naudojami turint išankstinį jūsų sutikimą, išreikštą Portale. Bet kuriuo metu galite atšaukti duotąsutikimą naudoti jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Taip pat Bendrovė savo klientams gali jūsų pateiktais el. pašto adresais siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus įgyvendindama Bendrovės teisėtą interesą informuoti jus apie taikomas akcijas, teikiamas panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai, jūs prieš suteikiant paslaugą ar vėliau, išreiškėte prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tiesioginės rinkodaros pranešimų galite atsisakyti bet kuriuo metu naujienlaiškio atsisakymo nuorodoje naujienlaiškio apačioje. Sutikimo atšaukimas nepaneigia jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki tokio sutikimo atšaukimo, teisėtumo. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu yra tvarkomi 5-erius metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

Norėdami, jog jūsų Asmens duomenys nebūtų naudojami Portale, bet kuriuo metu galite kreiptis į Portalo administratorių su prašymu tą Paskyrą panaikinti.

Portalo administratorius neatsako už Asmens duomenų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, įskaitant atvejus, kai tie tinklapiai pasiekiami, naudojantis Portale esančiomis nuorodomis.

VI. Renkami duomenys

Norėdami teikti dokumentų pasirašymo paslaugas, turime rinkti tam tikrą informaciją apie Vartotojus, tam, kad galima būtų tinkamai suteikti siūlomas paslaugas.

Paskyros informacija – renkame ir susiejame su jūsų Vartotojo Paskyra jūsų pateiktą informaciją. Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis duomenų apsaugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.

Vartotojo duomenys – mes saugome, apdorojame ir perduodame jūsų įkeltus dokumentus ir su jais susijusią informaciją. Šie duomenys tvarkomi tik laikantis jūsų (Vartotojo) nurodymų vadovaujantis duomenų apsaugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.

Naudojimosi informacija – mes renkame informaciją, susijusią teikiamų paslaugų apimtimi. Mes galime rinkti informaciją, pvz., IP adresus, naršyklės tipą, įrenginį, naudojamą operacinę sistemą, veiksmus, kuriuos atliekate naudodamiesi mūsų paslaugomis. Šią informaciją naudojame tobulindami savo paslaugas, kurdami naujus produktus, funkcijas ir funkcionalumą bei užtikrindami jūsų Paskyros ir duomenųsaugumą.

Kita informacija – Jūsų asmeniniai duomenys gali būti gauti iš trečiųjų šalių(pagalbinių duomenų tvarkytojų)(pvz., kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai). Mes saugome ir tvarkome šią informaciją kaip asmens duomenis vadovaujantis šios privatumo politikos nuostatomis, duomenų tvarkymo sutartimi ir duomenų apsaugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.

Tais atvejais, kai tvarkome jūsų kaip Paskyros Vartotojo asmens duomenis (asmens kodą, telefono numerį ir kitus, prisijungimui prie Paskyros reikalingus, duomenis), veikiame kaip jūsų asmens duomenų valdytojas.

Tais atvejais, kai tvarkome jūsų į Paskyrą įkeltus dokumentus ir juose esančius duomenis, veikiame kaip jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkytojas.

Tais atvejais, kai naudodamiesi Bendrovės paslaugomis pateikiate trečiųjų asmenų asmens duomenis, esate atsakingi už asmenų,kurių duomenis pateikiate Bendrovei informavimą apie jų asmens duomenų tvarkymą ir supažindinimą su šia Privatumo politika.

Su informacija apie Bendrovės tvarkomų duomenų saugumo užtikrinimą, jūsų kaip duomenų subjekto teises ir kitą su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją galite rasti internetinėje svetainėje https://markid.eu/ skelbiamoje privatumo politikoje.

Susisiekite su mumis

Jei turite pastebėjimų, klausimų ar nusiskundimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti mumis info@markid.lt.